Teknikförmedling Öberg AB

Göteborg

”One door” in till ett utvecklat entreprenörskap

Vi erbjuder tjänster till företag och organisationer som ökar den entreprenöriella kompetensen hos medarbetarna vilket leder till ny eller förbättrad affärsverksamhet, ökad lönsamhet och tillväxt. Vi medverkar därmed till att utveckla en entreprenöriell kultur hos våra kunder. Vi erbjuder också tillgång till kompletterande resurser som vi förmedlar via vårt aktiva deltagande i olika nätverk.

Läs mera om vårt erbjudande och våra tjänster under rubrikerna. Vi har en lång och gedigen erfarenhet från alla de entreprenörskaps- och intraprenörskapsprogram vi genomfört eller medverkat i och som resulterat i nya avknoppningsföretag, nya affärsområden, förbättrad lönsamhet och ökad tillväxt.

Målet med våra tjänster är för våra kunder lönsamma affärer!