Erbjudandet

Vi erbjuder entreprenörskapsprogram till alla organisationer och projekt som arbetar för att stödja och stimulera bildandet och utvecklandet av nya tillväxtföretag. Programmen representerar en framgångsrik, högkvalitativ utbildning och träning, med mycket goda resultat när det gäller att stimulera etablerandet av nya företag med tillväxtpotential. Innehållet och pedagogiken i entreprenörskapsprogrammen sätter entreprenören i fokus och har vidareutvecklats sedan programmen startades 1994. Entreprenörskapsprogrammen genomförs av ett mycket erfaret team av workshopledare som själva har lång erfarenhet av att starta och driva tillväxtföretag.

Skicka in kontaktformuläret så kontaktar vi dig och du får veta mera om vad vi kan göra för dig och din organisation.

Modell

Modellen som entreprenörskapsprogrammen bygger på har utvecklats i nära samarbete med Centrum för Innovation & Entreprenörskap vid Linköpings universitet. Programmen genomförs vanligen på ca 5-6 månader och innehåller 10-12 workshops på för entreprenörerna viktiga teman. Affärsplanering, idéförädling, marknadsföring, försäljning, entreprenörens personliga egenskaper, nätverk, är några teman som vanligtvis ingår. Coachning av deltagarna ingår också i programmen för att stödja deras arbete med att utveckla och förädla den egna affärsidén, ett arbete som redovisas vid avslutningen av programmen. Även mentorer kan medverka.

Erfarenheter

Entreprenörskap går att definiera på många sätt och vi väljer en enkel definition: Förmågan att bygga – Viljan till ständigt lärande – Viljan att ta risker. Vi har sedan 1994 genomfört eller medverkat i ett 60-tal entreprenörskapsprogram runt om i landet vilket gett oss en stor erfarenhet. Vi har sett att med rätt stöd kan entreprenörerna växa i sin roll mycket snabbt och därmed också utveckla plattformen för sitt företag vilket utgör en bra grund för tillväxt. Vi har också under senaste åren sett en dramatisk och positiv ökning av antalet kvinnliga entreprenörer. Några omdömen från deltagare i entreprenörskapsprogrammen:

”Har uppnått målet med att hitta en väg vidare i utvecklingen av mitt företag”
”Fick verkligen en kick och gick därifrån med stora framtidsplaner”
”Att man blivit taggad att gå vidare”
”Bra upplägg. Bra och konstruktivt”
”Att man får diskutera och ställa frågor man-till-man”