Erbjudandet

 

Vi hjälper dig att skriva ansökan om finansiering till ditt projekt eller företag. Vi erbjuder också tjänster som hjälper dig som entreprenör och företagare att förbereda dig inför anskaffandet av finansiering. Du får ökad förståelse och kunskap kring förberedelseprocessen, finansieringsformer, finansiella strategier, investeringsprocessen och hur riskkapitalmarknaden fungerar. Vi gör även så kallade Due Diligence utredningar för att säkerställa att våra kunder inte onödigtvis drabbas av ekonomiska oegentligheter eller förluster.

Skicka in kontaktformuläret så kontaktar vi dig och du får veta mera om vad vi kan göra för dig och din organisation.

Modell

Om du som entreprenör och företagare förbereder dig väl och lämnar ett bra underlag till en finansiell ansökan eller erbjudande om investering, så ökar också dina möjligheter till att få finansiering. Även tiden som finansiären behöver för handläggning kortas avsevärt. Det är dock mycket vanligt med stora brister i det underlag som finansiären får in och då ökar handläggningstiden men också risken för avslag.

Det gäller också att förstå de olika finansieringsformerna och vilka finansiella aktörer som finansierar olika utvecklingsfaser i ditt företag. En genomtänkt finansiell strategi ökar också möjligheterna till tillväxt i ditt företag och skapar en trygghet för företaget, entreprenören och de anställda.

Erfarenheter

Till grund för tjänsterna ligger egna erfarenheter av kreditgivning och egna investeringar i onoterade företag. Vi har nyligen beviljats finansiering till vårt intressebolag Tribotextil AB från Vinnovas program Innovativa Startups fas 1 och 2. Vi har också genomfört Due Diligence undersökningar på uppdrag av kunder. Erfarenheter visar också att man i det egna företaget bör utveckla rutiner för att bevaka sina viktigaste kunder eller göra kreditbedömningar av nya kunder och detta för att söka undgå onödiga kreditförluster.