Diplomerade Teknikmäklare har funnits sedan 2000 och är ett nationellt och branschöverskridande nätverk med främsta uppgiften att hjälpa små och medelstora företag (SME) att hitta rätt resurser och kompetenser. Alla Teknikmäklare är medlemmar i den ideella föreningen DTM och arbetar exempelvis vid Universitet/ Högskola, ALMI-bolag, IUC, industriforskningsinstitut, kommunalt/regionalt utvecklingsbolag eller i ett eget konsultföretag.

 

index

Centrum för Innovation och Entreprenörskap CIE vid Linköpings universitet erbjuder stort kunnande och lång erfarenhet kring utbildningar och träningsprogram i entreprenörskap. Entreprenörskaps- och Nyföretagarprogram ENP har genomförts ett 70-tal gånger på ett flertal orter och medverkat till att starta över 500 nya företag eller nya affärsområden.

 

 

ALMI Partner Network

ALMI Företagspartner Väst har skapat ett nätverk, ALMI Partner Network, av godkända tjänsteleverantörer och som förmedlas till ALMI´s kunder. Teknikförmedling Öberg AB är en av leverantörerna i nätverket.

 

Business Advisors

Är medlem i nätverket Business Advisors som är ett affärsnätverk av erfarna entreprenörer och företagsledare där var och en har en egen ingående kunskap om och erfarenheter av de utmaningar och möjligheter som teknik- och kunskapsbaserade företag ställs inför på sin hållbara utveckling och tillväxt. Genom nätverkets många kontakter till aktörer inom Innovation Ecosystems exempelvis till universitet/högskolor samt forskningsinstitut kan Business Advisors snabbt finna lösningar på företagens olika behov. Vi samarbetar även med seniora personer som har gedigna industriella- och affärsmässiga erfarenheter och som gärna åtar sig uppdrag för att aktivt hjälpa småföretag.