Erbjudandet

Kompetensutveckling behövs ständigt och vi erbjuder företag och organisationer seminarier och workshops på teman som är viktiga för en bra entreprenöriell kompetens hos främst medarbetare som arbetar med affärs-, produkt- eller tjänsteutveckling. Det kan också vara inspirerande seminarier vid event och Kick Off eller vid olika utbildningar och program. Har du ett event kan vi erbjuda rollen som Moderator.

Exempel på seminarieteman:

  • Inspirationsseminarier.
  • Innovation Ecosystems. Se under ”Aktuellt”.
  • Idékvalificering. Vägen från idé till hållbar affärsidé.
  • Affärsplanen. Vad ingår i en affärsplan och för varför gör jag den?
  • Målstyrd utvecklingsplan – ett alternativ till traditionell Affärsplan.
  • Produktutveckling. Vad ger utvecklingsmodellen Open Innovation för nya möjligheter?
  • Finansiering. Hur skall jag förbereda mig och agera för att finna erforderlig finansiering?

Även om vi själva inte är leverantör av det seminarium eller workshop som du söker, så förmedlar vi genom våra nätverk kontakt till lämplig leverantör. Det kan gälla exempelvis säljträningsprogram som vi erbjuder via samarbetspartners.

Skicka in kontaktformuläret så kontaktar vi dig och du får veta mera om vad vi kan göra för dig och din organisation.

Modell

Man kan inte lära sig cykla genom att läsa en bok. Man måste själv prova. Med den insikten utformar vi seminarier och workshops där deltagarna skall känna igen sig själva och stimuleras till att våga ta nästa steg i deras egen utveckling. Eller förbättra produktivitet, utveckling och processer i sina egna företag för att därigenom öka lönsamheten. Praktiska övningsinslag ingår i workshopparna.

Erfarenheter

Vi har på olika sätt arbetat med att stödja, utbilda och träna innovatörer, entreprenörer och intraprenörer i nästan 30 år, främst med inriktning på utveckling av deras affärer.

Den mångåriga erfarenhet vi samlat på oss ligger till grund för innehållet i seminarierna och workshopparna. Vi bjuder också in andra erfarna och duktiga entreprenörer från våra nätverk för att genomföra seminarier på kompletterande teman.