Erbjudandet

Coaching och mentoring erbjuds till innovatörer, företag och organisationer som vill utveckla affärsmannaskapet eller så står inför eller håller på att arbeta med ett förändringsarbete och behöver externt stöd och träning till detta. Coachingen ger också stöd och träning till entreprenörer eller medarbetare som vill öka sin entreprenöriella kompetens och testa eller utveckla en idé som kan leda till ny innovation, eget företag, avknoppning eller nytt affärsområde i befintligt företag. Forskare erbjuds hjälp och coachning inför arbetet med att nyttiggöra forskningsresultat.

Skicka in kontaktformuläret så kontaktar vi dig och du får veta mera om vad vi kan göra för dig och din organisation.

Modell

Vi skiljer mellan coachning och mentoring på det sätt att coaching vanligtvis är processtyrd medan mentoring är situationsstyrd. Både coaching och mentoring kan med fördel också vara målstyrda (TEMOH-handlingsplan) och målstyrningen blir då en del i processen för coaching/mentoring och i arbetet med att stödja kunden. Målstyrning ger vanligtvis snabbare utveckling och tillväxt jämfört med resursstyrning.

Erfarenheter

Sedan 1994 har vi coachat över 600 projekt, forskare, innovatörer och företag. Oftast har detta skett i samband med att de deltagit i någon kurs eller entreprenörskaps-/ intraprenörskapsprogram och då har målet varit att stödja dem i arbetet med att utveckla affärsidéerna. Särskilda coachningsprogram för att stödja innovatörer med idéer till nya produkter eller tjänster har också genomförts med framgång. En av deltagarna kom senare att få finansiering via Draknästet i TV.

Likheter och skillnader mellan coaching och mentoring beskrivs närmare i ett konferensbidrag som författarna, Staffan Öberg och prof Magnus Klofsten, presenterade 2008 och för vilket de erhöll NIKOS Award 2008 för ”Best Conference paper with practical implications” vid High Technology Small Firms Conference, University of Twente i Holland. Konferensbidraget finns publicerat i TII Focus 2009 Nr 1. Författarna har också för publikationen erhållit utmärkelsen  ”2013 Outstanding Author Contribution Award” från Emerald Group Publishing Limited.