Temadag den 10 april vid Johannebergs Science Park på temat ”Praktisk försäljning -sälj mer och få nöjdare kunder”. Kommer där att tala om KAM – Key Account Management i praktiken för mindre företag.  Läs mera på http://www.johannebergsciencepark.com/sv/node/14728