Har nyligen hjälpt ett mindre teknikbaserat företag med ansökan till Jordbruksverket i två steg, om Innovations- och företagsstöd för utveckling av en ny produkt inom grönsaks- och växtodling. Produkten underlättar för odlaren genom att det blir färre tunga arbetsmoment, mindre behov av bevattning, jämnare skörd och kvalité på grönsakerna. Steg att har beviljats och beslut om steg två kommer inom kort.