Jag har under många år tillämpat en egen modell för att coacha personer med idéer till nya produkter och tjänster. Har nu coachat doktorander i den 15:e kursen “ETP – Entrepreneurship in Theory and Practise” vid Linköpings universitet och återigen har modellen fungerat mycket bra.

Doktoranderna lär entreprenörskap och får en genomarbetad plattform för den fortsatta kommersialiseringen  eller nyttiggörandet.