Erbjudandet

Vem vet?   Vem kan?   Vem har erfarenhet av?

Vi erbjuder tjänster som hjälper forskare, innovatörer, företag eller organisationer, som i sina verksamheter behöver finna erforderliga externa kompetenser eller andra resurser för fortsatt verksamhets-, produkt- eller tjänsteutveckling. Vi kan genom vårt aktiva deltagande i ett flertal nätverk, Diplomerade Teknikmäklare, CIT Industrial Advisors mfl, hjälpa dig att hitta rätt resurs, kompetens, tekniklösning, samarbetspartner etc. Eller hitta rätt i det komplicerade Svenska innovationssystemet.

Även om vi själva inte är leverantör av den tjänst eller resurs som du söker, så förmedlar vi genom våra nätverk kontakt till lämplig leverantör.
Skicka in kontaktformuläret så kontaktar vi dig och du får veta mera om vad vi kan göra för dig och din organisation.

Modell

Vi är aktiva i ett antal affärsnätverk och kan därigenom finna eller lotsa dig till rätt kompetens eller annan resurs, något som kan vara både svårt och tidskrävande för innovatören eller småföretagaren. Genom vårt deltagande i Diplomerade Teknikmäklare når vi resurser över hela Sverige och de flesta universitet och högskolor samt industriforskningsinstitut. Vi har kollegor som också arbetar med Enterprise Europé Network, ett EU-finasierat nätverk genom vilket du når företag och resurser i 51 länder.

 

Erfarenheter

Nätverk får allt större betydelse när det gäller att effektivisera arbetet med den egna utvecklingen och är helt avgörande vid tillämpning av Open Business & Innovation modellen för utveckling av nya innovationer. Men att både delta i och utveckla nätverkskontakter kräver både tid och energi, något som vi själva lägger mycket tid på.