Erbjudandet

Vi erbjuder tjänster som hjälper innovatörer, företag och organisationer att effektivisera utvecklingsarbetet av nya produkter och tjänster, främst enligt modellen Open Innovation. Bakgrunden är att i takt med att produktcyklerna blir allt kortare, konkurrensen allt större, så möter vi behovet av att korta ned utvecklingstider, köpa färdiga dellösningar och kapa kostnader. Här är Open Innovation en både en användbar och effektiv arbetsprocess för att åstadkomma detta.

Skicka in kontaktformuläret så kontaktar vi dig och du får veta mera om vad vi kan göra för dig och din organisation.

Modell

Open Innovation brukar beskrivas som den femte generationens innovationsprocess och har två betydelser. Dels är det ett genomtänkt sätt att arbeta med externa resurser för att effektivisera det egna utvecklingsarbetet, korta ned tider för utvecklingsarbetet och kapa kostnader. Dels är det i företaget eller organisationen en intern arbetsprocess som ställer ökade krav på medarbetarnas kompetens. Utöver deras specialistkompetens måste de också kunna lämna den egna trygghetssfären för att fungera även i andra roller och sammanhang.

För organisationen innebär detta att man behöver utveckla tydliga och effektiva processer för att få Open Innovation modellen att fungera och den går utmärkt att kombinera med ex Stage Gate modellen.

För innovatörer innebär Open Innovation nya och snabbare möjligheter till kommersialisering eller utveckling av nya uppfinningar.

Erfarenheter

Vi har nyligen tränat och coachat medarbetare i ett större industriföretag där den egna produktutvecklingen utformas enligt Open Innovation. Vi kan också se att en bransch läkemedelsindustrin, anammar modellen för att effektivisera och minska kostnaderna för utveckling av nya produkter.