Arbetar du med en ansökan om ekonomiskt stöd från någon Call och behöver hjälp med innehållet i din ansökan?

Jag kan erbjuda dig en coachande roll genom att läsa/granska din ansökan och ge rekommendationer till förbättringar utifrån de formella krav som återfinns i den aktuella Callen. Det ökar dina möjligheter att få ansökan beviljad. Tänk på att det är högt söktryck i de flesta Call.