Erbjudandet

(Se under ”Aktuellt”) Utbildnings- och träningsprogram i intraprenörskap erbjuds företag och organisationer som vill utveckla affärsmannaskapet hos sina medarbetare och ge dem ökad entreprenöriell kompetens. Deltagarna får ökad förståelse och insikt om hur produkt- och tjänsteidéer kan bedömas och utvecklas till ny affärsverksamhet. Ett bra intraprenörskap är också en viktig del för att effektivt kunna tillämpa utvecklingsmodellen Open Innovation. Den innebär ofta nya samarbetsformer inom organisationen och med leverantörerna för att tillsammans finna nya sätt att utveckla nya produkter och tjänster.

Intraprenörskapsprogrammen erbjuds också till företag och organisationer som står inför, eller håller på med att göra viktiga förändringar i sin verksamhet. Även inför avknoppningar från befintlig verksamhet. Programmen blir då en del i det förändringsarbete som skall leda fram till ökad lönsamhet.
Skicka in kontaktformuläret så kontaktar vi dig och du får veta mera och vad vi kan göra för dig och din organisation.

Modell

Intraprenörskapsprogrammen är till innehåll helt anpassade till kundernas behov och målsättningar. Under en period av 4-6 månader genomförs programmen på plats hos kunden och vanligtvis innehållande 7-9 workshops som leds av erfarna entreprenörer och ett projektarbete där deltagarna får tillämpa de ökade kunskaperna från workshopparna. Projektarbetet stöds av coachning och redovisas vid avslutningen av programmet.

Erfarenheter

Vi har genomfört intraprenörskapsprogram hos en forskningsorganisation som samtidigt genomgick ett internt förändringsarbete och där vid under en treårsperiod utbildade ett 60-tal medarbetare. Medarbetarna fick ökade kunskaper i affärsmannaskap, marknadsföring och sälj, samtidigt som det också bildades 5 nya spin-off företag från organisationen.

Ett större industriföretag använde sig av våra intraprenörskapsprogram för att stödja arbetet med att internt förändra organisationen och arbetsprocesser.

En kunskapsbaserad och tjänstesäljande organisation använde våra intraprenörskapsprogram för att ge nya medarbetare en bättre plattform i affärsmannaskap.

Vad kan uppnås med intraprenörskapsprogrammen?

  • Medverkar till ökad tillväxt och lönsamhet
  • Idéer för nya affärsområden kan testas och utvecklas
  • Idéer för spin-offs kan testas och utvecklas
  • Affärsmannaskapet utvecklas i organisationen
  • Ökad förståelse i organisationen för kundernas betydelse
  • Ökad öppenhet i organisationen – motverkar ”revirtänk”
  • Interna nätverk bildas mellan deltagarna och deras olika avdelningar
  • Kan användas för att ”belöna” medarbetare som inte drivs av högre lön