Den 3 december startar den 7:e doktorandkursen ” Entrepreneurship in Theory and Practice” vid Linköpings universitet. Ska bli roligt att få coacha deltagarna i deras grupparbeten genom vilka de får lära om olika vägar för kommersialisering av forskningsresultat.