För 12:e året ges kursen Entrepreneurship in Theory and Practice vid Linköpings universitet och startar 5 december. Kursen är en kombination av teori och praktiskt arbete med att utveckla en idé (forskningsresultat) för nyttiggörande eller kommersialisering. Kursen har gett mycket goda resultat när det gäller att utveckla och stimulera entreprenörskap hos forskare. Ett antal mycket intressanta och framgångsrika företag har också startats av kursdeltagarna under åren. Ska bli roligt och spännande att även i år få coacha kursdeltagarna i arbetet med att utveckla deras idéer.