Vid årets doktorandkurs ”Entrepreneurship in Theory and Practise” vid Liu kommer jag att genomföra coachningen av deltagande doktorander online. Har digitaliserat coachningsprocessen och workshop på temat ”Entrepreneurial ecosystems” för att passa genomförandet online.