11 februari är det avslutning på den 10:e doktorandkursen ”Entrepreneurship in Theory and Practice” vid Linköpings universitet. Kursen som är en kombination av teori och praktiskt arbete med att utveckla en idé, visar på mycket goda resultat när det gäller att utveckla och stimulera entreprenörskap hos forskare. Och detta oavsett deras forskningsinriktning. Både roligt och stimulerande att få coacha doktoranderna i kursen.