Om du är kund hos ALMI Företagspartner kan du utnyttja vårt rabatterade erbjudande om tjänsten Kompetensmedling.

Vem kan?   Vem vet?   Vem har erfarenhet av?

Vi hjälper dig genom kompetensmedling att finna de kompetenser, lösningar och resurser som du behöver för att utveckla din innovation, forskningsresultat eller företag. Vi kan göra detta genom vårt aktiva deltagande i flertalet nätverk och samarbeten med andra organisationer och företag.

Ett första möte på upp till 2 timmar är gratis för dig och då kan vi gå igenom dina mål – nuläge – aktiviteter (målstyrd utvecklingsplan) samt vilka kompetens- och resursbehov du har.

Du hittar mera information om erbjudandet på ALMI Partner Network.