I Dagens Industri 2019-09-24 kunde vi läsa om företagens allt större svårigheter att hitta rätt kompetens och att rekrytera forsknings- och utvecklingspersonal. En väg för att förbättra möjligheterna är att företagen medvetet utvecklar och stärker sina Innovation Ecosystems där olika forsknings- och utvecklingsmiljöer ingår. För många företag skulle detta skapa en tydligare helhetsbild över var den branschspecifika kompetensen och forskningsresurserna finns och vägar in för att nyttja dessa. Min utvecklade modell ger företagen en lätt överblickbar struktur över sina  Innovation Ecosystems.  Vill du veta mera ? Till intresserade företag erbjuder jag workshops på temat Innovation Ecosystems och Open Innovation.

Ett väl utvecklat Innovation Ecosystem är också en av grunderna för utvecklingsmodellen Open Innovation som ger företagen en effektivare och snabbare utveckling av nya produkter, tjänster och verksamheter.