Erbjuder dig en aktiv coachning, baserad på coachning av över 600 kunskaps- och teknikbaserade projekt och småföretag under 35 år. Coachningen hjälper och stödjer dig för att du skall utveckla din innovation, forskningsresultat eller företag mot uppsatta mål och få en plattform för fortsatt verksamhet. Coachningen kan också innebära förmedling av eller nyttjande av kunskaper, erfarenheter och kompetenser från flertalet nätverk och genom samarbeten med andra organisationer, enligt vår utvecklingsmodell ”Cloud Incubator”.

Du kan också få hjälp med att skriva finansiella ansökningar/tävlingsbidrag eller utforma din presentation/”pitch”. Har själv erfarenhet av beviljade ansökningar och tävlingar.

Ett första möte eller kontakt på upp till 2 timmar är gratis för dig och då kan vi gå igenom dina möjligheter, planer och behov. Uppdraget med coachningen kan ske till fast pris eller på löpande räkning.