Om ett företags eller organisations innovationskraft byggs genom ett väl utvecklat intraprenörskap hos medarbetarna, tillämpning av Open Innovation modellen och utveckling samt användning av företagets och medarbetarnas Entreprenöriella Ecosystem, får företaget ett effektivt innovationsarbete, speciellt för nya disruptiva innovationer. Vi har bra exempel. https://www.linkedin.com/in/staffan-%C3%B6berg-37309610/