Årets doktorandkurs ”Entrepreneurship in Theory and Practise” startar 8 december vid Linköpings universitet. En kurs där vi lär ut vägar för nyttiggörande eller kommersialisering av forskningsresultat och ny teknik. Jag medverkar även i år som workshopledare och coach. Examinator prof Magnus Klofsten, Liu. Kursen genomförs för 15:e gången.