Att hålla god ordning i alla företag och organisationer är en grund för att minimera onödiga kvalitétsbristkostnader. Medarbetarna engageras i framtagandet av företagspolicyn så de känner att den är deras och inte något påtvingat ovanifrån. Företagspolicyn är levande, förnyas och utvecklas i takt med företagets eller organisationens utveckling. Fördelarna med en företagspolicy är många; Utgör kvalitétssäkring, skapar god ordning, underlättar daglig ledning av verksamheten, bra inarbetad grund för senare formell certifiering och minskar reklamationer från kunder genom färre fel. Företagspolicyn skall finnas lätt tillgänglig för alla medarbetare i den dagliga verksamheten.

Välkommen att kontakta mig om du vill veta mera