Genomförde igår en workshop online med doktorander vid Linköpings universitet på temat Entrepreneurial Ecosystems där jag jämförde 4 universitets organisationer, projekt och program för att stödja nyttiggörande av forskningsresultat och nya start-up företag. Ingår i kursen Entrepreneurship in Theory and Practise vid Liu. 20 doktorander från 10 länder deltog.