Portföljbolaget Tribotextil AB tilldelades priset ” Impact Maker” vid regionfinalen Venture Cup West 18 maj 2017. Det innebär också att bolaget deltar på Venture Cups nationella final i Lund 21 september. Veckans Affärer skriver om Tribotextil som en av Sveriges 15 hetaste Startups.