Fick den 12 december förtroendet att inleda en temadag vid Mjärdevi Science Park med ett seminarium på temat ” Våga, Växa Vinna”. En introduktion till arbete med att stödja snabbväxande företag (Scaleups).  Östergötland är en region i stark tillväxt och de regionala aktörerna samlades för ökad samverkan och diskutera erfarenheter av företagsutveckling däribland ÖMS-regionens projekt Växtzon.