Vi har våra personliga Innovation Ecosystems men även våra företag och organisationer omges och ingår i begreppet. Men vi är kanske inte alltid fullt medvetna om vilka möjligheter det ger och hur vi kan bygga upp, underhålla och nyttja den plattform som Innovation Ecosystems innebär i det dagliga arbetet. Plattformen utgör också en grund för att kunna tillämpa utvecklingsmodellen Open Innovation för effektiv produkt- och tjänsteutveckling. Den viktigaste framgångsfaktorn för Silicon Valley har just varit ett väl utvecklat och tillämpat Innovation Ecosystem vilket vi också ser i Sverige kring våra teknik- och kunskapsintensiva företag och organisationer.

Vår workshop ger dig och din organisation ökade och bredare kunskap kring temat och en struktur att arbeta efter för att bygga upp och utveckla din organisations Innovation Ecosystem kopplat till en effektiv produkt- och tjänsteutveckling.