Genomförde nyligen en workshop on-line för 20-talet studenter från Teknisk Fysik vid Linköpings universitet på rubriken ” From idea to commercial success” inkluderande (A) Idea processing and development tools och (B) Entrepreneurial Ecosystems. Fick högt betyg.