Vinnova beviljade 18 juni vår ansökan om bidrag till ett utvecklingsprogram för vårt intressebolag Tribotextil AB.  Bidraget kommer från Vinnovas program Innovativa Startups fas 2 och möjliggör en kraftfull fortsatt utveckling av Tribotextil AB.