Vi erbjuder kundanpassade intraprenörskapsprogram genom vilka medarbetarna hos företaget eller organisationen ges ökade och bredare kunskaper i vad som krävs för att med ett intraprenörskapsorienterat angreppssätt utveckla en idé till en kommersiellt bärande affärsmöjlighet. Detta kan gälla verksamhetsidéer inom ramen för företagets befintliga verksamhet såväl som idéer som innebär utveckling av för företaget nya affärs- och verksamhetsområden. Även idéer som kan förverkligas utanför företaget (via spin-off) eller i partnerskap med andra företag är möjliga. Nya samarbetsformer inom företaget eller med sina leverantörer kan utvecklas för att effektivt utveckla nya affärsmöjligheter.

Intraprenörskapsprogrammen bidrar till utveckling av en intraprenöriell kultur hos företaget eller organisationen vilket medverkar till ökad tillväxt och lönsamhet. Medarbetarna får testa idéer till ny affärsverksamhet, träffa medarbetare från andra avdelningar – nätverkande och utvecklar sin personliga UCA – Unique Competence Awareness.